Welkom

Afscheid:

Op 14 juni 2022 afscheid genomen van de bekkenbodempoli, na 10 jaar onderdeel te mogen zijn van dit geweldige team maar ook bij de poli gynaecologie in het van Weel Bethesda ziekenhuis te mogen horen. Ik kijk terug op een geweldige periode met geweldige collega’s en hele fijne samenwerkingen voor nu en ook voor in de toekomst.
###

Welkom:

Welkom op de website bekkenfysiotherapie de Eilanden.

Op deze website leest u informatie omtrent problematiek rondom het  bekken en bekkenbodemgebied welke gediagnosticeerd en behandeld kan worden door een bekkenfysiotherapeut.

Bekkenfysiotherapie De Eilanden is een informatieve website waar geen rechten ontleend aan kunnen worden en is een onderdeel van Weeda van den Berg fysiopraktijken Hellevoetsluis.

Mijn naam is Shannon Welgraaf – van Buren. Ik werk al ruim 23 jaar met bekkenpatiënten.

In 1999 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool te Rotterdam. Vrijwel direct na mijn afstuderen ben ik me gaan specialiseren in patiënten met bekkenproblemen. Ik heb cursussen en nascholing gevolgd op dit gebied en ook werkzaam geweest als zwangerschapsdocente.

Door mijn affiniteit met het bekkengebied ben ik doorgegaan met het specialiseren in het bekkengebied en zelfs in 2014 mijn Master of Science behaald in de bekkenfysiotherapie aan de SOMT in Amersfoort.

Na het behalen van mijn Master of Science ben ik continue bezig met bij- en nascholing waarvan u de meest recente en aankomende kunt lezen verderop deze pagina.

Naast mijn werk in de praktijk ben ik sinds 2010 lid van de Bekken Werkgroep Rijnmond en van 2013  tot eind 2019 actief bestuurslid in de lezingen commissie geweest.

In de loop der jaren heb ik een netwerk opgebouwd waarin ik samenwerk met verschillende disciplines waaronder de gynaecologen en urologen in het van Weel Bethesda ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad ziekenhuis. De Verloskundigenpraktijk Hellevoetsluis en Curavita, verloskundige praktijk in het Weel Bethesda ziekenhuis.

Tevens heb ik 10 jaar gewerkt op de poli gynaecologie in het Van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirksland waar ik nauw samen werkte met alle gynaecologen die daar werkzaam zijn.

Sinds 2014 tot 2022 vormde ik samen met Dr. R.J.L.M. Cikot, gynaecoloog in het van Weel Bethesda ziekenhuis en continentieverpleegkundige Mw. S. Engels – Bieshaar het bekkenbodempoli team. We hadden twee bekkenbodempolies opgezet,  de eerste in het van Weel Bethesda ziekenhuis en wegens succes in maart 2017 ook een tweede in het Spijkenisse Medisch Centrum.

Tijdens mijn afstuderen heb ik een literatuurstudie gedaan gericht op bekkenfysiotherapie rondom prostaatoperaties waardoor ik  verschillende operaties heb bijgewoond in het van Weel Bethesda ziekenhuis uitgevoerd door uroloog Dr. A.F. Bierkens en een robotoperatie bij mocht wonen in het Maasstad ziekenhuis, uitgevoerd door de uroloog Dr. O.S. Klaver. Beide urologen verwijzen nu geregeld mannen door voorafgaande aan de operatie omdat bekkenfysiotherapie een  belangrijke rol in het herstel speelt.  Tevens heb ik ook 3 jaar lang een eigen rubriek gehad in het blad “Nieuws” het magazine voor donateurs van de Prostaatkanker stichting.

Op 4 juni 2021 heb ik succesvol de Post- HBO opleiding Seksuologie aan de RINO afgerond waardoor ik mezelf  “Bekkenfysiotherapeut met als aandachtsgebied seksuele hulpverlening” mag noemen. Tijdens deze opleiding heb ik mezelf verder verdiept in het behandelen van seksuele problematiek, zoals o.a. het kunnen geven van psycho-educatie. Hierdoor zijn mijn behandelingen bij seksuele problematiek in het gebied uitgebreider en effectiever geworden.

Praktijk:

Sinds 1 januari 2020 voor Weeda  van den Berg fysiopraktijken  in Hellevoetsluis.

Deze praktijk is gevestigd op de Haring 2 in Hellevoetsluis (in de wijk de Kooistee) en ook in “Het Dok” de nieuwe polikliniek van het van Weel Bethesda ziekenhuis in Hellevoetsluis.

Ik ben 2,5 halve werkzaam in “Het Dok” in dit gebouw zijn ook Verloskundige Praktijk Hellevoetsluis, de poliklinieken gynaecologie en chirurgie van het van Weel van Bethesda ziekenhuis en  de huisartsenpraktijken “Hellevoet West” en “Nieuwenhoorn” gevestigd waardoor er een nauwe samenwerking is met de bovenstaande disciplines.

Vanaf 1 oktober 2022 zak ik ook weer een dag werkzaam zijn op de Haring 2 in Hellevoetsluis.

MAPLe:

Binnen de praktijk is het ook mogelijk behandeld te worden met de MAPLe,  De MAPLe is het eerste klinisch gevalideerde systeem voor EMG-registratie en elektrostimulatie voor diagnose en behandeling van bekkenbodemdisfuncties : http://www.novuqare.com/novuqare-pelvic-health/maple/

Persoonlijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren

Overzicht gevolgde bijscholing:

 • Post ICS-IUGA congres 2015
 • Neuralgie van de N. Pudendus en (chronische) pijn in de bekkenregio
 • POPQ, s-POPQ, BBSFO en het herkennen van avulsies: Het totale bekkenbodemonderzoek
 • Stuitproblemen in de bekkenfysiotherapie
 • Post ICS-IUGA congres 2017
 • Snijzaal Bekken(Bodem) Advanced
 • Myofasciale triggerpoints in de bekken-buik-bilregio
 • 2nd Coccyx Symposium 2018 in Dordrecht
 • Symposium “Alles op een grote hoop” Maasstad Ziekenhuis
 • Dry Needling Pelvic Floor
 • Medical Taping peripartum
 • Masterclass “Het PPP-concept bij incontinentie”
 • Centrum BTR “Manuele technieken bij bekkenpijn” 9 en 23 september 2020
 • W.H.A. Women’s Health Academy ” Vanuit evolutionair perspectief” workshop 18 september 2020
 • Post- HBO opleiding Seksuologie 15  januari 2021 RINO
 • MAPLe nascholing “Effectief werken met EMG en FES in de bekkenfysiotherapie” 2 maart 2021
 • W.H.A. Women’s Health Academy “Snijzaal cursus” 5 maart 2021
 • RINO Post- HBO opleiding Seksuologie 4 juni 2021
 • W.H.A. Women’s Health Academy Diastaseproblematiek diagnostiek en behandeling 2 november 2021
 • Congres Low Anterios Resectie Syndroom
 • RGF Nieuwe pijninzichten bij patiënten met lage rug-en bekkenpijn, door Prof. Dr. Annelies Pool-Goudzwaard en Sabrine Klerx MSC 4 april 2022

Geplande bijscholing aankomende periode:

 • Opleiding kinderbekkenfysiotherapie bij het NPI, startende september 2022

De bekkenbodempoliklinieken:

Ons bekkenbodemteam sinds 2014 in het van Weel Bethesda Ziekenhuis te Dirksland

En wegens succes sinds maart 2017 ook in het Spijkenisse Medisch Centrum

De lezingen die ik tot nu toe gegeven heb:

19-03-2013 lezing aan kraamhulpen en verloskundigen op Voorne-Putten

17-04-2014 lezing aan groep patiënten in Dirksland

17-02-2015 in samenwerking met uroloog Dr. van Mierlo een lezing aan een patiënten groep in het Spijkenisse Medisch Centrum

28-04-2015 lezing aan verloskundigen in Dirksland

30-06-2016 lezing voor MS vereniging Goeree Overflakkee

24-03-2016 lezing aan verloskundigen Curavita Dirksland

21-05-2016 Kraammarkt Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland

12-11-2021 Informatieavond urineverlies tijdens sporten

op de sportschool GrapeFine in Zuidland

01-12-2021 Presentatie op nascholingsdag verloskundige

Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland

Artikel Groot Hellevoet 08-10-2014:

Artikel vakblad Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie december 2020:

Artikel Prostaatkanker Magazine Nederland december/januari 2021: