Informatie voor de verwijzers

U zult als huisarts of specialist ook patiënten zien met bekkenproblematiek, naast medicatie of chirurgische ingrijpen is bekkenfysiotherapie een goede behandelmogelijkheid  en waar mogelijk ook evidence based practice .

De problematiek waar u mee kan doorverwijzen zijn:

 • Stress incontinentie
 • Urge incontinentie
 • Urgency
 • Frequency
 • Fecale incontinentie
 • Obstipatie klachten
 • Prolapsen
 • Pijn klachten in de bekkenbodem, onderbuik, anus en geslachtsdelen
 • Prostatodynie
 • Chronic Pelvic Pain Syndroom (CPPS)
 • Seksuele problematiek zoals vaginisme, dyspareunie, erectiele dysfuncties
 • Pré- en postoperatief bij chirurgische interventies in het kleine bekken
 • Zwangerschapsgerelateerde bekken- en lage-rugpijn

De bekkenfysiotherapeut neemt een gerichte anamnese af maar zal daarnaast ook gebruik maken van mictielijsten, kijken naar de vocht- en vezelintake en vragenlijsten die betrekking hebben op de klachten afnemen. De mictie- en vragenlijsten kunnen ook gebruikt worden als evaluatie momenten.

Tevens wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan waarin gekeken kan worden naar de belasting/ belastbaarheid maar ook een gericht functieonderzoek van lage rug, bekken en de bekkenbodem.

Bij het functieonderzoek van de bekkenbodem kunnen myofeedback en de rectale ballon als hulpmiddelen toegepast worden.

Na de anamnese en het onderzoek zal er een gericht behandelplan opgesteld worden waarin geprobeerd wordt de hulpvraag van de patiënt te beantwoorden.  Er zal een hoofddoel en subdoelen worden opgesteld met daarin evaluatie momenten. Dit alles zal in samenspraak met de patiënt gebeuren.

Als bekkenfysiotherapeut kunnen we gebruik maken van de volgende behandeltechnieken:

Het geven van inzicht en informatie met betrekking tot het klachtenpatroon:

 • mictie- en defecatiehouding,
 • mictie en defecatiegedrag
 • voeding- en vochtinname
 • belasting/belastbaarheid
 • eventuele ondersteunende hulpmiddelen

Gerichte oefentherapie:

 • bekkenbodem awerness
 • trainen van spieren van bekken, bekkenbodem, buik en lage rug
 • mobiliseren/stabiliseren van bekken en lage rug
 • ontspanningstechnieken
 • functionele oefeningen

De oefentherapie kan ondersteund worden met behulp van:

 • inwendige palpatie, voor een optimale feedback over de uitgevoerde contractie en relaxatie
 • myofeedback, optimale feedback over de uitgevoerde contractie en relaxatie.
 • elektrostimulatie
 • myofasciale rektechnieken
 • Triggerpoint technieken
 • vaginale ballon (bij vaginisme)
 • pelotten (dilatatie)

Oefentherapie om controle te (her)krijgen tijdens het vullen en legen van blaas en rectum kan door:

 • blaastraining
 • rectale ballontraining

Doorverwijzen:
U kunt gebruik maken van een bekkenfysiotherapeutisch consult om te laten bepalen of er een indicatie is voor een bekkenfysiotherapeutische behandeling. Na het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek ontvangt u een schriftelijk verslag met onderzoeksresultaten. De beslissing over het verdere beleid ligt bij u.

Direct toegankelijk
Voor een bezoek aan de bekkenfysiotherapeut heeft een patiënt geen verwijzing van huisarts of specialist nodig. Komt een patiënt naar de bekkenfysiotherapeut zonder tussenkomst van huisarts of specialist, dan doet de bekkenfysiotherapeut eerst een screening. Als de patiënt op de goede plek is, dan volgen intake en behandeling. Patiënten die eerst naar de huisarts of specialist gaan, kunnen daar verwezen worden naar de bekkenfysiotherapeut. In dat geval is wel een verwijzing nodig.

Masterbekkenfysiotherapeuten zijn wetenschappelijk geschoolde bekkenfysiotherapeuten  en hebben de mastergraad MSc: Master of Science.

U kunt ook zonder verwijzing terecht bij de bekkenfysiotherapeut, dit valt onder de direct toegankelijkheid van fysiotherapeuten. Als u doorverwezen bent door uw huisarts of specialist heeft u wel een verwijzing nodig.