Onderzoek

Tijdens de eerste afspraak zal de bekkenfysiotherapeut eerst een uitgebreide anamnese bij u afnemen, deze is bedoeld om uw klachten volledig in kaart te brengen. Vanwege de complexheid van de bekkenbodem is het van belang om zo uitgebreid mogelijk alle klachten in kaart te brengen, de vragen zullen betrekking hebben op het plassen en ontlasten, doorgemaakte zwangerschappen, operaties in het gebied van de bekken en bekkenbodem of seksuele problematiek.

Na deze uitgebreide anamnese zal er hypothese gevormd worden, dat wil zeggen een voorlopige diagnose. Deze diagnose moet verder bevestigd worden met aanvullend lichamelijk onderzoek en soms ook nog met aanvullende vragenlijsten die u thuis moet invullen. Een voorbeeld hiervan is een mictielijst of het ook wel zogenoemde plasdagboek, u houdt dan 3 dagen lang uw plasgedrag en drinkgedrag bij zodat dit verduidelijkt wordt voor de bekkenfysiotherapeut.

De tweede behandeling richt zich op het vaststellen van de diagnose en het opstellen en bespreken van het behandelplan. Er zal in eerste instantie gekeken worden naar de eventueel eerder ingevulde vragenlijsten, welke ook meteen besproken zullen worden. Alle vragenlijsten kunnen terugkomen in het verdere behandelplan zodat we een mooie evaluatie hebben om in kaart te brengen hoe uw klachten zijn verminderd ten opzichte van het begin van de behandeling.

Tijdens het aanvullende onderzoek kan er gebruik worden van:

  • Een bewegingsonderzoek van het bekken en/ of de lage rug. De bekkenfysiotherapeut zal u een aantal bewegingen laten uitvoeren en daarnaast zelf ook wat bewegingen en testen uitvoeren om te kijken hoe uw bekken en/of lage rug beweegt. Tevens kan er dan ook goed naar uw algehele lichaamshouding gekeken worden.
  • Een uitwendig onderzoek naar de functie van de bekkenbodemspieren, dit kan voor zowel¬† vaginaal als anaal.¬† In sommige gevallen kan er gekozen worden om een uitwendig onderzoek te verrichten, de bekkenfysiotherapeut voelt door de kleding heen naar de functie van de bekkenbodem.
  • Een inwendig onderzoek naar de functie van de bekkenbodemspieren. Dit onderzoek mag alleen verricht worden door bekkenfysiotherapeuten die hiervoor speciaal zijn opgeleid en er zal ook schriftelijk toestemming aan u gevraagd worden hiervoor.

Tijdens dit onderzoek kan de bekkenfysiotherapeut kijken naar eventuele pijnpunten in de bekkenbodem, of u goed bewust van uw bekkenbodem en of u goed kunt aanspannen maar zeker goed kunt ontspannen.

  • Onderzoek met behulp met myofeedback, hierbij kunnen we zichtbaar maken hoe de bekkenbodemspieren functioneren. Tijdens dit onderzoek wordt er een probe in de vagina of in de anus gebracht om de activiteit van uw bekkenbodemspieren te meten. Op deze probe wordt wat gelei aangebracht waardoor het inbrengen makkelijk verloopt. Wanneer de probe is ingebracht, zal de bekkenfysiotherapeut verschillende activiteiten van u vragen. Op een computerscherm zult u een curve zien verschijnen die datgene dat u met uw bekkenbodemspieren doet, zal weergeven. Zo kunt u zelf ook volgen en controleren wat uw bekkenbodemspieren doen.
  • Onderzoek met de rectale ballon, met behulp van deze ballon kunnen we de vulling van de endeldarm nabootsen. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden bij mensen met ontlastingsproblemen zoals ongewild verlies van ontlasting of obstipatie. Tijdens dit onderzoek wordt een kleine ballon op een voerdraad in de endeldarm gebracht. De voerdraad is verbonden met een spuit. Via deze spuit wordt lucht in de ballon geblazen.

Op deze vulling zal uw endeldarm gaan reageren door een aandrangsprikkel te geven, u krijgt het gevoel dat u moet ontlasten, aan de hand van de hoeveelheid lucht kan de bekkenfysiotherapeut zien of u deze prikkel te snel of juist te laat krijgt.

Na afloop van het onderzoek zal de bekkenfysiotherapeut samen met u de uitkomsten bespreken, daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Tevens zal de bekkenfysiotherapeut uitgebreid uitleg geven over uw klachten en ook eventuele adviezen en oefeningen thuis.